Djupvågsbehandling

Nyhet i Finland!!


Effektiv behandling som ökar rörlighet och hjälper mot värk och muskelspänningar - på ett mjukt och skonsamt sätt.

Djupvågsbehandling utförs med hjälp av den svenskutvecklade maskinen AtlasOrange1, specifikt utvecklad för att behandla Fascia/bindväv.

Fascia omsluter i princip allt i kroppen - från muskler och skelett, till organ och celler. Med ca 400-1200 harmoniska pulseringar per minut går de djupa vågorna skonsamt genom kroppens lager och sätter igång rörelse i fascian.

Djupvågsbehandling är effektiv mot värk och spänningar. De djupa vågorna går skonsamt genom kroppens lager och sätter igång rörelse, både brett och djupt.

AtlasMaroonOne arbetar med hästens muskler, nervsystem och fascia på ett effektivt men skonsamt sätt. Hästens stora muskelmassa och glidytor i fascian gör att djupvågorna når större områden och med snabb effekt. När maskinen hålls mot hästen sprids vågrörelsen/vibrationen via kedjor av bindvävsstrukturer genom hela kroppen. Vibrationerna skakar loss spänningar och låsningar i fascian vilket ökar rörlighet och mjukhet samt förbättrar flödet i kroppen.

Maskinens vågrörelser trycker vätska genom den genomsläppliga bindväven och återställer vätskebalansen och hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel i de nätverk av bindväv som finns genom hela kroppen. Överansträngda eller ansträngda delar kan vara sammanklistrade och torra. Hud kan fastna ihop med underliggande ytlig fascia och rörligheten minskar.

Vibrationerna och deras svängningar når igenom kroppens försvarsmekanismer som då släpper sitt muskulära motstånd. Maskinens vibrationer ger alltså en djupt avslappnande inverkan som låter behandlingen gå på djupet utan att nervsystemet håller emot.

Olika individer har olika stark försvarsmekanism. Vissa kroppar håller emot starkare än andra och värjer sig mot manuell behandling och där fungerar inte kraftfulla tekniker utan terapeuten måste ta sig förbi det starka försvaret. Det kan vi göra med hjälp av vibrationer och den milda men kraftfulla behandling som maskinen ger.

Stressade kroppsdelar och muskler kan råka i chock, av trauma eller upprepad överansträngning eller upprepade rörelser. Då släpper inte muskelspolarna sin signal till kontraktion och muskeln hamnar i konstant kontraktion - kramptillstånd.

Vid djupvågsbehandling kan dessa upphakade signaler nollställas och muskler och bindväv återfår normal tonus och funktion.

Kuvateksti

PRIS:

60€/ Behandling
75€ Djupvågsbehandling samt laser
90€ Djupvågsbehandling, massage och laser samt termografi